Umění a užité umění

Malba a přidružené techniky

82-41-N/04

Parametry oboru

  • Umění a užité umění
  • Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru

Studium je zaměřeno na oblast dekorativního umění v interiéru i exteriéru, rekonstrukce, opravy, tvorbu replik a kopií malířských artefaktů. Studenti se učí pracovat podle tradičních i moderních technologií, jsou schopni samostatné malířské tvorby v různých technikách, ovládají základní konzervátorské techniky v historických i současných materiálech, jsou schopni navrhnout restaurátorský postup a vypracovat restaurátorskou zprávu.

Informace o trhu práce

Absolvent najde uplatnění v dílnách a realizačních týmech zabývajících se malířskou tvorbou, designem nebo restaurátorstvím.