Strojírenství a strojírenská výroba

Management jakosti ve strojírenské výrobě a službách

23-41-N/04

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Program připravuje pro strojírenské obory se zaměřením na technologickou kontrolu, řízení jakosti, logistiku apod. Vychází ze současného vývoje výrobních technologií a problematiky řízení jakosti při realizaci těchto technologií, a to jak v malých, tak větších firmách.

Informace o trhu práce

Absolvent se uplatní ve strojírenských podnicích a v podnicích se strojírenstvím kooperujících, v útvarech, které se zabývají péčí o stroje a zařízení, investiční činností, projektováním výrob a zaváděním těchto projektů, konstrukcí součástí a strojů, nakupováním a prodejem strojů a nástrojů, konstrukcí a udržováním nástrojů, technickými kontrolami, diagnostikou, vedením opravářských provozů a nástrojáren, opravami a renovacemi, výrobní technologií, využitím výpočetní techniky ve strojnictví, programováním NC strojů, managementem jakosti.