Osobní a provozní služby

Masér sportovní a rekondiční

69-41-L/51

Parametry oboru

  • Osobní a provozní služby
  • Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou - nástavbové studium

Charakteristika oboru

Žáci si rozšíří a prohloubí vědomosti a dovednosti potřebné k poskytování masérských služeb, tj. provádět vhodný druh masáže v souladu s požadavky klienta a jeho aktuálním zdravotním stavem, obsluhovat přístrojové vybavení provozovny a vhodně používat masážní přípravky. Naučí se posuzovat možnost poskytnutí masérských služeb z hlediska aktuálního zdravotního stavu klienta a rozhodnout, kdy zdravotní stav klienta vyžaduje návštěvu lékaře, doporučovat klientům kondiční, rekondiční, posilovací, kompenzační a uvolňovací cvičení. Naučí se poskytovat poradenskou službu a doporučovat zdravý životní styl, dodržovat pracovní kázeň, zásady osobní a provozní hygieny a samostatně organizovat svou práci. Žáci si prohloubí a rozšíří uplatňování a dodržování zásad společenského chování a profesního jednání.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou kvalifikovaní maséři, kteří se uplatní při provádění neléčebných masáží částí nebo celého těla ručně i s využitím různých masážních pomůcek a přístrojů v provozovnách, studiích a salonech mimo oblast zdravotnictví.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména ve zdravotnických oborech.