Osobní a provozní služby

Masér sportovní a rekondiční

69-41-L/02

Parametry oboru

  • Osobní a provozní služby
  • Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou
  • Denní
  • Čtyři roky
  • Přírodopis, Tělesná výchova

Charakteristika oboru

Žáci se naučí poskytovat masérské služby, tj. provádět vhodný druh masáže v souladu s požadavky klienta a jeho aktuálním zdravotním stavem, obsluhovat přístrojové vybavení provozovny a vhodně používat masážní přípravky. Naučí se posuzovat možnost poskytnutí masérských služeb z hlediska aktuálního zdravotního stavu klienta a rozhodnout, kdy zdravotní stav klienta vyžaduje návštěvu lékaře, doporučovat klientům kondiční, rekondiční, posilovací, kompenzační a uvolňovací cvičení. Naučí se poskytovat poradenskou službu a doporučovat zdravý životní styl, dodržovat pracovní kázeň, zásady osobní a provozní hygieny a samostatně organizovat svou práci. Žáci se naučí vyhotovovat obchodní písemnosti, zhotovovat ceníky úkonů, sjednávat nákup přípravků používaných k masérské péči a kalkulovat spotřebu a prodejní cenu nabízených přípravků. Osvojí si zásady společenského chování a profesního jednání.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou kvalifikovaní maséři, kteří se uplatní při provádění neléčebných masáží částí nebo celého těla ručně i s využitím různých masážních pomůcek, přístrojů a zařízení.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména ve zdravotnických oborech.