Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů

33-54-H/02

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Žáci se naučí odborné dovednosti pro zhotovování a opravy dechových a bicích hudebních nástrojů v individuální a sériové výrobě, tj. pracovat s výtvarnými návrhy a technickou dokumentací při výrobě hudebního nástroje nebo jeho části, volit a používat vhodné materiály, nástroje, stroje a zařízení, technologické postupy výroby hudebních nástrojů, provádět výrobní kontrolu a kontrolu kvality výrobků, volit vhodné způsoby uskladnění, ošetření a přípravy materiálů, balení, skladování, přepravy, expedice hotových výrobků, provádět opravy a renovace hudebních nástrojů i jejich ladění.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci v oblasti výroby hudebních nástrojů. Uplatní se jako mechanici dechových a bicích hudebních nástrojů přímo ve výrobě nebo v prodejnách a opravnách hudebních nástrojů. Absolventi najdou také uplatnění jako pracovníci v oblasti kontroly kvality výrobků.
Absolventi mohou pokračovat v nástavbovém studiu v oborech skupiny zpracování dřeva a výroby hudebních nástrojů.