Speciální a interdisciplinární technické obory

Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

39-41-L/02

Parametry oboru

  • Speciální a interdisciplinární technické obory
  • Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou
  • Denní
  • Čtyři roky
  • Fyzika, Matematika, Praktické činnosti

Charakteristika oboru

Žáci se naučí provádět montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických a instalatérských zařízeních, tj. spojovat trubní a elektrotechnické materiály, sestavovat rozvody, vypracovávat kalkulaci nákladů a rozpočty jednoduchých akcí, montovat zařizovací předměty, spotřebiče, osazovat měřidla, instalovat a propojovat jednotlivé části rozvodů včetně jejich prvků, kontrolovat instalaci, přezkušovat její funkci, připojovat na zdroje, zapojovat, uvádět do provozu, diagnostikovat a opravovat zařízení s pomocí technické dokumentace a měřicí techniky. Žáci se také naučí číst a vytvářet technickou dokumentaci a provádět měření.

Informace o trhu práce

Absolventi se mohou uplatnit při vykonávání odborných prací na vnitřních instalatérských a elektrotechnických rozvodech jako instalatér, provozní elektrikář, elektromechanik, elektromontér, mechanik měřicích a regulačních zařízení, elektrotechnik, provozní technik aj. Po získání praxe mohou zastávat funkce technicko-hospodářských pracovníků, servisních techniků, vedoucích provozoven apod., dále se mohou uplatnit v samostatném podnikání v oblasti technických zařízení budov a elektrotechnických zařízení.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v elektrotechnice a stavebnictví.