Stavebnictví, geodézie a kartografie

Mechanik plynových zařízení

36-52-H/02

Parametry oboru

  • Stavebnictví, geodézie a kartografie
  • Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Praktické činnosti, Fyzika

Charakteristika oboru

Žáci se naučí montovat veškerá zařízení související s rozvodem plynu a jeho spotřebou, ovládat montážní postupy pro rozvádění plynu jak v domovních rozvodech, tak i ve vnějších sítích uložených v zemi. Naučí se dodržovat zásady údržby a oprav uvedených zařízení i dodržování bezpečnosti práce. Osvojují si potřebu spolehlivosti provozu zařízení, znají význam technické dokumentace, cyklického provádění kontrol a revizí, dodržování pracovních postupů dle předpisů platných pro plynárenství ve smyslu zajištění nepřetržitého provozu. Žáci získají odbornou připravenost pro svařování kyslíko-acetylenovým plamenem, svařování elektrickým obloukem, svařování plastů na tupo a elektrotvarovkou v rozsahu základních kurzů pro tyto druhy svařování.

Informace o trhu práce

Absolventi se mohou uplatnit při pracích souvisejících s dopravou plynu (např. na tranzitních plynovodech, v distribučních soustavách na jednotlivých krajích, nebo při budování domovních rozvodů stavebně montážními firmami), jeho uskladňováním a spotřebou. Tyto činnosti se týkají jak montáže, tak i zajišťování provozu sítí, obsluhy a údržby používaných stanic, jako např. měřící, regulační, odorizační a kompresní. U stavebních firem mohou budovat vnitřní rozvody plynu a instalovat plynové spotřebiče. Po absolvování následného školení u jednotlivých výrobců plynových spotřebičů mohou provádět i jejich servis (např. sporáky, topidla a kotle). Po získání praxe a složení příslušných zkoušek mohou vykonávat i funkce revizního technika.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu s cílem získat maturitní vysvědčení, a to zejména v technických oborech se zaměřením na stavebnictví, strojnictví, plynárenství, teplárenství, případně další technický směr.