Strojírenství a strojírenská výroba

Mechanik seřizovač

23-45-L/51

Parametry oboru

  • Strojírenství a strojírenská výroba
  • Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou - nástavbové studium

Charakteristika oboru

Žáci se naučí volit technologické a pracovní postupy, a to zejména strojního obrábění. V laboratořích se naučí měřit měřidly a měřicími přístroji délkové rozměry a další technické veličiny. Rozšíří si vědomosti o teorie obrábění a získají předpoklady pro to, aby v praxi zvládli seřizování a obsluhu obráběcích a tvářecích strojů s CNC řízením a sestavování programů pro číslicově řízené stroje. Školy mohou také do svých vzdělávacích programů zařadit učivo, které rozšíří možnosti žáků tak, aby se mohli uplatnit při seřizování výrobních zařízení i mimo oblast strojírenství. Při všech činnostech se seznámí se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Získají i návyk zvažovat při plánování, posuzování a vykonávání činností vynaložené náklady, možné výnosy a zisk a vlivy svých rozhodnutí na životní prostředí.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní především jako seřizovači při seřizování konvenčních a číslicově řízených obráběcích a tvářecích strojů, center a výrobních linek ve strojírenství. Mohou se také uplatnit při obsluze obráběcích strojů jako soustružníci, frézaři, vrtaři a brusiči kovů. V případě, že vzdělávací program školy byl příslušně směrován, mohou se uplatnit i v nestrojírenských výrobních odvětvích.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách; obvykle pokračují ve studiu ve strojírenských oborech, často však i v oborech informatiky a výpočetní techniky nebo ekonomiky.