Strojírenství a strojírenská výroba

Mechanik seřizovač

23-45-L/01

Parametry oboru

  • Strojírenství a strojírenská výroba
  • Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou
  • Denní
  • Čtyři roky
  • Fyzika, Matematika, Praktické činnosti

Charakteristika oboru

Žáci se naučí číst technické výkresy, volit technologické a pracovní postupy, a to zejména strojního obrábění. V dílnách si osvojí základy ručního a strojního zpracování kovů a nekovových materiálů, v laboratořích se naučí měřit měřidly a měřicími přístroji délkové rozměry a další technické veličiny. Osvojí si základy teorie obrábění a získá předpoklady pro to, aby v praxi zvládl seřizování a obsluhu obráběcích a tvářecích strojů s CNC řízením a sestavování programů pro číslicově řízené stroje. Školy mohou také do svých vzdělávacích programů zařadit učivo, které rozšíří možnosti žáků tak, aby se mohli uplatnit při seřizování výrobních zařízení i mimo oblast strojírenství. Při všech činnostech se seznámí se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Získají i návyk zvažovat při plánování, posuzování a vykonávání činností vynaložené náklady, možné výnosy a zisk a vlivy svých rozhodnutí na životní prostředí.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní především jako seřizovači při seřizování konvenčních a číslicově řízených obráběcích a tvářecích strojů, center a výrobních linek ve strojírenství. Mohou se také uplatnit při obsluze obráběcích strojů jako soustružníci, frézaři, vrtaři a brusiči kovů. V případě, že vzdělávací program školy byl příslušně směrován, mohou se uplatnit i v nestrojírenských výrobních odvětvích. Absolventi mohou pokračovat ve studiu ve vyšších odborných školách nebo vysokých školách; obvykle pokračují ve studiu ve strojírenských oborech, často však i v oborech informatiky a výpočetní techniky nebo ekonomiky.