Strojírenství a strojírenská výroba

Mechanik strojů a zařízení

23-44-L/01

Parametry oboru

  • Strojírenství a strojírenská výroba
  • Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou
  • Denní
  • Čtyři roky
  • Fyzika, Matematika, Praktické činnosti

Charakteristika oboru

Žáci se naučí především sestavovat, seřizovat, opravovat a provádět servis složitých strojírenských výrobků. Naučí se získávat informace z výkresové, technologické a servisní dokumentace, znát funkční principy, materiály a součásti, z nichž výrobky sestávají, postupy jejich montáží, způsoby určování závad a postupy jejich oprav. V dílnách si osvojí základy ručního a strojního zpracování kovů a nekovových materiálů a montážních prací, v laboratořích dovednosti měření technických veličin. Součástmi některých uvedených výrobků jsou elektrické a elektronické obvody nebo hydraulické a pneumatické mechanizmy, na jejichž montáž a opravy se žáci rovněž připravují. Při všech činnostech se seznámí se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Získají i návyk zvažovat při plánování, posuzování a vykonávání činností vynaložené náklady, možné výnosy a zisk a vlivy svých rozhodnutí na životní prostředí. Uvedenými výrobky mohou být např. části letecké techniky, složité obráběcí aj. stroje apod. Různorodost výrobků a odlišnost jejich funkčních principů se odráží v obsahu vzdělávacích programů jednotlivých škol. Zájemcům proto doporučujeme dotázat se příslušné školy na oblast, pro kterou žáky připravuje.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní především při montážích, externích montážích, opravách, kontrolách a servisu složitých strojírenských výrobků. Uplatní se v pracovních pozicích jako letecký mechanik, mechanik číslicově řízených strojů, montér točivých strojů, montér zámečník.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách. Obvykle pokračují ve strojírenských oborech, často však i v oborech informatiky a výpočetní techniky nebo ekonomiky.