Publicistika, knihovnictví a informatika

Mediální komunikace a žurnalistika

72-42-N/04

Parametry oboru

  • Publicistika, knihovnictví a informatika
  • Vyšší odborné vzdělání
  • Denní
  • Tři roky

Charakteristika oboru

Vzdělávací program je zaměřen na znalost současných nástrojů masové a on-line komunikace a aplikaci těchto vědomostí v praxi. Zároveň si zakládá na dovednosti mezilidské komunikace založené na vědomostech ze sféry psychologických aspektů soukromého či veřejného fungování společnosti. Důraz je kladen na osvojení zásad mluveného i psaného projevu, vystupování na veřejnosti, umění komunikace se sdělovacími prostředky i jejich prostřednictvím. Samozřejmou součástí všeobecného základu je poznání základů hospodaření podniku, poznatků z oblasti psychologie a sociologie, základů práva a základních aspektů globální ekonomiky. Program zahrnuje výuku dvou cizích jazyků, nedílnou součástí studia je výkon odborné praxe. Během studia si studenti osvojí řadu praktických mediálních dovedností díky spolupráci pracovníky v redakcích médií, v PR agenturách a v neziskových organizacích. Porozumí principům mezilidské i masové komunikace, vztahům s veřejností, pravidlům komunikace se zákazníkem. Studenti získají dovednosti v oblasti ICT, potřebné ke kvalitnímu zvládnutí potřebných činností v oblasti mediální komunikace, osvojí si základní principy komunikace organizace s veřejností a médii, naučí se sestavit firemní komunikační strategii, vyhodnocovat názory veřejnosti a vypracovávat informační výstupy.

Informace o trhu práce

Absolvent najde uplatnění zejména v mediální sféře a v oblasti audiovizuálních a internetových nástrojů. Uplatnění mohou absolventi najít také v reklamních, marketingových a PR agenturách, v odděleních styku s veřejností v obchodních společnostech. Díky kvalitnímu základu vzdělání z oblasti ekonomiky a práva jsou schopni i samostatně podnikat. Vybavení znalostmi a dovednostmi z uvedených oblastí s důrazem na specifické oblasti mediální a komunikační praxe umožní absolventům uplatnění v marketingových útvarech komerčních i nekomerčních firem a institucí, v komunikačních agenturách, v rolích tiskových mluvčí nebo ve vlastním podnikání.