Publicistika, knihovnictví a informatika

Mediální komunikace

72-42-N/01

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Program připravuje pro výkon profesí publicisty (redaktora, novináře, reportéra) a odborného pracovníka vztahů s veřejností. Poskytuje vzdělávání v oblasti mediální komunikace a komunikace mezi organizací a veřejností. Výuka je zaměřena na působení v médiích s důrazem na publicistiku a ostatní novinářské činnosti s cílem připravit specialisty pro oblast public relations a marketingovou sféru. Student se seznámí s teoretickými základy mediální komunikace, psychologickými a sociologickými předpoklady sociální komunikace, vymezení role komunikačních útvarů v rámci managementu firem, stejně tak zařazení problematiky medií a komunikace do ekonomického a společenského rámce. Naučí se ovládat jednotlivé žánry, jednotlivé disciplíny publicistiky a komunikace s veřejností, připravovat zprávy, články a reportáže, redigovat texty, zpracovat postupy komunikace organizace s veřejností a médií, sestavit firemní komunikační strategii.

Informace o trhu práce

Absolvent může působit v médiích masové komunikace (tisk, rozhlas, televize, internet), v tiskových a komunikačních útvarech firem a institucí, v agenturách zkoumajících působení médií, v marketingových a reklamních společnostech, v marketingových a reklamních útvarech firem, v mezinárodních a správních institucích, v politických, zájmových a dalších organizacích. Uplatní se jako publicista (redaktor, novinář, reportér), odborný pracovník vztahů s veřejností, odborný pracovník v marketingové firmě, pracovník v reklamní agentuře.