Ekonomika a administrativa

Mezinárodní obchod

63-41-N/23

Parametry oboru

  • Ekonomika a administrativa
  • Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru

Student získá znalosti o vzájemných vztazích mezi základními ekonomickými kategoriemi, o principech fungování obchodně podnikatelských činností tržní ekonomiky, osvojí si poznatky z oblasti zahraničního obchodu se zaměřením na dovozní a vývozní operace. Naučí se zpracovávat podklady pro jednotlivé obchodní případy, připravovat podklady a koncipovat kupní smlouvy, zpracovávat agendu platebního styku se zahraničím, využívat dokumentaci spojenou s dodacími podmínkami ve vztahu k zahraničí.

Informace o trhu práce

Absolvent najde uplatnění v logistice, v dopravních firmách jako vedoucí dispečerů, jako obchodní zástupce, ve firmách se zahraniční účastí, v obchodních firmách.