Ekonomika a administrativa

Mezinárodní obchodní styk

63-41-N/01

Parametry oboru

  • Ekonomika a administrativa
  • Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru

Vzdělávací program má dvě zaměření: zahraniční obchod a cestovní ruch. Student získá znalosti z makro a mikroekonomie, statistiky, podnikové ekonomiky, účetnictví, marketingu, managementu. V zaměření na zahraniční obchod se student naučí vyhodnocovat rizika mezinárodního obchodu, vést obchodní jednání, zpracovávat agendu obchodních případů a orientovat se v příslušné legislativě, získá přehled o nástrojích obchodní politiky státu, metodách vstupu na zahraniční trhy, obchodních operacích, financování podniku vstupujícího na zahraniční trhy, operacích v zahraničním obchodě v oblasti logistiky, pojištění a kontroly, celních předpisech a průběhu celního řízení. Zaměření na cestovní ruch se orientuje na provoz a řízení cestovních kanceláří a cestovních agentur. Student může během studia získat certifikát pro výkon průvodcovské činnosti, seznámí se s právními předpisy v oblasti cestovního ruchu, získá přehled o základních a doplňkových službách cestovního ruchu, typologii cestovního ruchu, pojištění produktů cestovního ruchu, průvodcovské činnosti, geografii cestovního ruchu a dějinách kultury. Naučí se posuzovat vhodnost objektů pro aktivity cestovního ruchu, organizačně a technicky zajistit zájezdové činnosti, kalkulovat ceny zájezdů, využít teoretické znalosti z dějin kultury, průvodcovství a geografie cestovního ruchu.

Informace o trhu práce

Absolvent zaměření na zahraniční obchod se uplatní ve firmách v oblasti exportu a importu zboží a služeb, v obchodních složkách výroby, poradenských firmách a státních i nestátních institucích zaměřených na oblast mezinárodních ekonomických vztahů. Absolvent zaměření na cestovní ruch najde uplatnění v cestovních kancelářích a agenturách, v ubytovacích, stravovacích nebo lázeňských zařízeních, regionálních institucích zaměřených na oblast cestovního ruchu a propagaci, např. v informačních střediscích.