Filozofie, teologie

Misijní a teologická činnost

61-41-N/03

Parametry oboru

  • Filozofie, teologie
  • Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru

Vzdělávací program poskytuje biblické vzdělání a připravuje k předávání zkušeností klasického letničního hnutí spolu s ostatními křesťanskými tradicemi a křesťanskou morálkou ve společnosti. Součástí studia je modlitba, studium teologie, misijní působení ve všech sociálních vrstvách obyvatelstva a praktická služba zaměřená na pomoc potřebným. Prakticky se nacvičují dovednosti, jak uvádět Boží slovo do praxe každodenního života.

Informace o trhu práce

Absolvent najde uplatnění v církvi jako pastor, zástupce pastora, vedoucí mládeže, vedoucí skupiny chval, vedoucí dětské besídky, při sociální a charitativní práci.