Umění a užité umění

Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků

82-41-M/09

Parametry oboru

  • Umění a užité umění
  • Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Výtvarná výchova, Dějepis, Chemie

Charakteristika oboru

V odborné přípravě převažuje praktická složka. Žáci se naučí všechny výtvarné techniky (kreslí, malují, modelují), v nichž tvoří věcné studie přírodních, živočišných aj. motivů, ovládnou postupy stylizace, abstrakce a výstavby kompozice. Osvojí si základy písma a zobrazení lidské figury v aktu a kostýmu a tvoří studie lidské nohy. Naučí se zpracovávat technickou dokumentaci. Ovládnou metody modelářství a postupy přípravy výroby obuvi a naučí se zpracovávat výrobní dokumentaci. Tyto výtvarné a technické dovednosti využívají při samostatné tvorbě výtvarných návrhů luxusní a originální obuvi i jednotlivých druhů a typů obuvi a kompletů obuvi a módních doplňků. Při tom aplikují získané teoretické vědomosti z dějin výtvarné kultury, sledují vývoj užité výtvarné tvorby a módních trendů v oboru, využívají informační technologie a běžně pracují s odpovídajícím programovým vybavením. Výtvarné návrhy pak realizují v odborných dílnách. K tomu si osvojí potřebné technologické postupy, techniky strojní i ruční výroby obuvi, naučí se rozeznávat, posuzovat, správně volit a kombinovat vhodné materiály a používat obuvnické nářadí, příslušné nástroje, stroje apod. Žáci jsou vedeni k pečlivé a přesné práci a k odpovědnosti za její kvalitu.
Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou připraveni uplatnit se jako samostatní tvůrčí nebo technicko-organizační pracovníci v oblasti zaměřené na design a výrobu obuvi, galanterie a módních doplňků. Uplatní se zejména jako designéři, modeláři, realizátoři a koordinátoři návrhových a konstrukčních oddělení výroby; nebo i v manažerských funkcích ve velkých, středních a malých výrobních podnicích. Absolventi se uplatní rovněž v samostatné podnikatelské činnosti jako návrháři a výrobci originálních modelů obuvi, módních doplňků a dekorativních předmětů, nebo při tvorbě designu obuvi a galanterie na zakázku pro výrobní podniky. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, a to zejména v uměleckých oborech, ale i v oborech pedagogických a společenskovědních.