Stavebnictví, geodézie a kartografie

Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení

36-58-H/01

Parametry oboru

  • Stavebnictví, geodézie a kartografie
  • Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Praktické činnosti, Fyzika, Chemie

Charakteristika oboru

Žáci se naučí ručně i strojně opracovávat kovové i nekovové materiály, provádět údržbu strojního vodohospodářského zařízení, obsluhovat strojní zařízení používané na potrubářské práce, na úpravnách vody a čistírnách odpadních vod, provádět montážní práce na potrubí vodovodním i kanalizačním, vyměňovat armatury a části potrubí, vyhledávat a odstraňovat provozní poruchy na potrubí, provádět odečty vodoměrů a jejich výměnu, zhotovovat vodovodní i kanalizační přípojky, zajišťovat hygienické zabezpečení vody, provádět čištění kanalizačních stok, šachet a jímek, pracovat s technickou dokumentací, provádět kladení a montáž požárních vodovodů včetně osazení hydrantů, provádět montáž a demontáž armatur, měřících, regulačních a dalších zařízení. Provádět nastavení a regulace redukčních ventilů, nastavení a obsluhu technologických částí úpraven vody, nastavení a obsluhu technologických částí čistíren odpadních vod, nastavení a obsluhu technologických částí čerpacích stanic, vyhledávat a odstraňovat provozní poruchy na potrubí.

Informace o trhu práce

Absolventi se uplatní při činnostech související s povoláním montér vodovodů a kanalizací, obsluha vodárenských zařízení a odečítač vodoměrů. Po doplnění středního vzdělání s maturitou ve vodohospodářském oboru jsou absolventi připraveni pro povolání vodárenský technik vodovodních a kanalizačních sítí, vodárenský technik úpravy vody, vodárenský technik čištění odpadních vod, vodárenský technik technolog pitných a odpadních vod, vodárenský technik dispečer.