Umění a užité umění

Multimediální tvorba v reklamě

82-43-N/06

Parametry oboru

  • Umění a užité umění
  • Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru

Vzdělávací program je zaměřen na filmovou tvorbu. Propojuje několik filmových profesí v tvůrčím procesu vzniku filmového díla s charakterem součinnosti s dalšími obory Fotografické tvorby a Grafického designu na společných dílech. Student se seznámí s filmovými disciplínami, má příležitost k rozvíjení samostatného tvůrčího myšlení a pod vedením renomovaných odborníků pracuje na filmových a televizních dílech. Studiem získá vědomosti z teorie, historie a technologie filmu a televize, naučí se používat současné snímací techniky a technologie. Významný podíl studia tvoří semináře a workshopy s účastí profesních osobností. Výuka je zjištěna kvalitní a profesionálně používanou technikou ve vlastních učebnách a ateliérech, případně v kooperaci s renomovanými filmovými a televizními studii a reklamními agenturami.

Informace o trhu práce

Absolvent se uplatní v asistentských profesích nebo jako samostatný tvůrčí pracovník ve filmu, reklamě a televizi, tzn. jako kameraman, mistr zvuku, produkční, střihač, režisér. Najde uplatnění ve tvůrčích a asistentských pozicích v reklamních, castingových a postprodukčních agenturách.