Umění a užité umění

Multimediální tvorba

82-41-M/17

Parametry oboru

  • Umění a užité umění
  • Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Denní
  • Čtyři roky
  • Matematika, Fyzika, Praktické činnosti

Charakteristika oboru

Žáci se naučí ovládat základy klasických výtvarných technik, vyhledávat a využívat inspirační zdroje, využívat výtvarné a výrazové možnosti techniky, softwaru a realizačních technologických postupů. Dále se naučí provádět činnosti související s multimediální tvorbou webdesignu, 2D a 3D grafiky, statických i pohyblivých digitálních záznamů, tj. ovládat technologické postupy tvorby multimediálních děl, používat nové technologie, programy, technická zařízení pro tvorbu 2D a 3D grafiky, zpracování audio a videozáznamů.

Informace o trhu práce

Absolventi se mohou uplatnit při produkci multimediální tvorby, počítačových her, počítačové animace, statické i animované prostorové reality, filmových klipů, webových stránek, tiskových materiálů, multimediálních výukových prezentací apod. Absolventi mohou pracovat v reklamních a komunikačních agenturách, propagačních a firemních odděleních, design studiích v sektoru průmyslového videa, jako členové výrobního štábu audiovizuálních děl v oblasti filmu, v reklamních či projekčních kancelářích nebo softwarových firmách.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v uměleckých oborech, ale i v oborech pedagogických a sociálních.