Strojírenství a strojírenská výroba

Nástrojař

23-52-H/01

Parametry oboru

  • Strojírenství a strojírenská výroba
  • Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Denní
  • Tři roky
  • Praktické činnosti, Fyzika

Charakteristika oboru

Žáci se naučí především seřizovat, opravovat a provádět zkoušky nástrojů a pracovních pomůcek. V teoretickém vyučování získají dovednosti čtení strojírenských výkresů, schémat a technologické dokumentace, poznají druhy a vlastnosti materiálů a způsoby jejich označování. V dílnách si osvojí základy ručního a strojního zpracování kovů a nekovových materiálů používaných ve strojírenství, naučí se sestavovat nástroje a pracovní pomůcky a vyrábět jejich součásti. V laboratořích získají dovednosti měření technických veličin. Při všech činnostech se seznámí se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce.
Největší skupinou nástrojů jsou nástroje a jiné výrobní pomůcky pro strojírenství. Mohou jimi však být i chirurgické nástroje nebo nožířské výrobky. Zájemcům proto doporučujeme dotázat se příslušné školy na oblast, pro kterou žáky připravuje.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, připravení především vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky. Nástroji přitom mohou být řezné nástroje ke strojnímu obrábění materiálů, nástroje k plošnému a objemovému tváření kovů, formy k tváření plastů a tlakovému lití kovů, razidla, tiskací a razicí válce, nože, nůžky aj. nožířské výrobky, nástroje pro humánní a veterinární lékařství apod.; pracovními pomůckami mohou být přípravky a měřidla pro strojírenskou výrobu, pomůcky používané v humánním a veterinárním lékařství apod.
Absolventi se mohou uplatnit jako nástrojaři, chirurgičtí nástrojaři, nožíři, rytci kovů, rýsovači.
Absolventi mohou pokračovat ve vzdělávání nástavbovým studiem v oborech strojírenského zaměření nebo v oborech orientovaných na podnikání.