Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

Obalová technika

34-42-M/01

Parametry oboru

  • Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
  • Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Denní
  • Čtyři roky
  • Český jazyk, Matematika

Charakteristika oboru

Žáci se naučí připravovat podklady pro zpracování technické a technologické dokumentace výroby obalů a ovládat technologické postupy, tj. volit vhodný materiál obalu, výrobní a technologický postup jeho výroby v závislosti na požadavcích odběratele a v souladu s vývojovými trendy a hodnotit kvalitu a užitné i estetické vlastnosti obalu. Dále se žáci učí organizovat proces výroby obalů a zajišťovat požadovanou produkci. Řeší výrobní návaznosti procesu výroby, plynulé zásobování materiálem a surovinami, učí se práci v týmu, pracovat s normami a orientovat se v pracovněprávní legislativě.

Informace o trhu práce

Absolventi najdou uplatnění ve středních i malých firmách a jsou připraveni k výkonu náročných povolání při obsluze, ošetřování a údržbě, seřizování a programování strojů a linek na výrobu obalů a jejich povrchovou úpravu včetně úpravy grafické. Absolventi se mohou též uplatnit v technickohospodářských funkcích (např. jako vedoucí provozu, mistři dílny, technologové, normovači, zásobovači, pracovníci technické kontroly, konstruktéři výrobků, v technické přípravě výroby apod.). Vzhledem k dostatečně dimenzovanému vzdělávání v oblasti informačních technologií a využití aplikačního software mohou najít uplatnění v oblasti využití CAD/CAM systémů i mimo obor výroby obalů. Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky mohou též pokračovat ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách zejména v technologických oborech.