Ekonomika a administrativa

Obchodní škola

63-51-J/01

Parametry oboru

  • Ekonomika a administrativa
  • Střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního listu
  • Český jazyk, Matematika, Zeměpis

Charakteristika oboru

Žáci se naučí ovládat klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou a vyhotovovat písemnosti s využitím výpočetní a kancelářské techniky. Žáci se také naučí zpracovávat účetní doklady, osvojí si techniku a metody účtování, naučí se zpracovávat účetní výkazy a daňová přiznání.

Informace o trhu práce

Absolventi se uplatní jako technickoadministrativní pracovníci. Mohou vykonávat práce např. v ekonomických, personálních, právních, výrobních nebo obchodních útvarech podniků.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu v ekonomicky zaměřených oborech vzdělání zakončených maturitní zkouškou, např. v oboru vzdělání obchodní akademie.