Zemědělství a lesnictví

Obchodování se zemědělsko-potravinářskými komoditami

41-31-N/03

Parametry oboru

  • Zemědělství a lesnictví
  • Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru

Obor připravuje pro činnosti na trhu s potravinářskými a zemědělskými produkty v tuzemsku i v rámci Evropské unie. Student získá znalosti z oblasti ekonomiky, práva, obchodu, marketingu a potravinářských technologií.

Informace o trhu práce

Absolvent se uplatní jako referent ekonomických, obchodních a marketingových oddělení, referent kontrolující kvalitu potravin a dodržování předpisů pro uvádění potravin na trh, účetní, daňový a finanční poradce, pracovník v ekonomickém a zemědělském poradenství.