Stavebnictví, geodézie a kartografie

Obnova stavebních památek

36-41-N/01

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Vzdělávací program připravuje pro oblast obnovy zejména architektonicky a historicky hodnotných stavebních objektů. Student se seznámí s problematikou obnovy uvedených objektů po stavební stránce, naučí se rozhodovat a samostatně řešit problematiku rekonstrukčních prací, navrhovat technologické postupy pro rekonstruované objekty, řešit jednodušší statické problémy z oblasti rekonstrukcí a obnovy historicky cenných staveb, využívat přiměřených manuálně řemeslných dovedností z několika oborů.

Informace o trhu práce

Absolvent najde uplatnění na úseku technické činnosti ve stavebnictví v oblasti rekonstrukcí a obnovy historických architektonicky hodnotných a památkově chráněných objektů i jiných cenných staveb, ve stavebním provozu, ve státní správě na stavebních úřadech, příp. na referátech regionálního rozvoje okresních úřadů, v projekčních kancelářích a ateliérech, při projektové přípravě náročnějších rekonstrukcí historicky hodnotných objektů, při provádění prací koncepčního charakteru.