Umění a užité umění

Oděvní a textilní design

82-41-N/03

Parametry oboru

  • Umění a užité umění
  • Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru

Základním směrem vzdělávacího programu je oděvní tvorba. Student si ve 2. ročníku volí některé z rozšiřujících zaměření uměleckořemeslné textilní tvorby. Získá znalosti o problematice navrhování a realizace návrhů konstrukčně i technologicky náročných oděvů, plošných i prostorových textilií, případně navrhování a zhotovování scénických kostýmů. Předměty: dějiny výtvarné kultury, figurální kreslení, jednotlivé ateliéry, počítačová grafika, teorie designu.

Informace o trhu práce

Absolvent se podle studovaného zaměření uplatní jako návrhář, designér, modelář a kolorista. Může pracovat ve firmách i živnostech v oblasti technické a výrobní, nákupu a obchodních činností textilu, oděvnictví, navrhování a realizace oděvních modelů a textilu, případně modelování historických a scénických kostýmů divadel, filmu a televize.