Textilní výroba a oděvnictví

Oděvní technik

31-43-L/01

Parametry oboru

  • Textilní výroba a oděvnictví
  • Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou
  • Praktické činnosti, Matematika, Chemie

Charakteristika oboru

Žáci se naučí odborně řídit a organizovat část provozu oděvní výroby a zajišťovat produkci výrobků požadované kvality zejména při hromadné výrobě oděvů. Naučí se zhotovovat základní druhy oděvů, s ohledem na požadované parametry a kvality oděvních výrobků spolupracovat v týmu při volbě vhodných strojů, zařízení a postupů, pracovat s technickou dokumentací, kontrolovat výrobní proces, dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární prevenci. Dále se naučí spolupracovat v týmu při organizaci výrobních činností, vést provozní evidenci a dokumentaci. Žáci se mohou připravovat univerzálně pro oděvní výrobu nebo se mohou zaměřit na obchodní činnosti, řízení malé oděvní firmy apod.

Informace o trhu práce

Absolventi najdou uplatnění ve středních a velkých oděvních firmách jako oděvní technici v pozicích středních technicko-hospodářských funkcí. Při zajišťování výroby oděvů se uplatní jako oděvní technici mistři, programátoři výroby (dispečeři), technologové ve výrobních provozech, operátoři oděvní výroby a na úsecích uplatňování systémů řízení kvality jako oděvní technici jakosti. Po získání praxe se mohou uplatnit jako oděvní technici manažeři, v technické přípravě výroby oděvů jako technologové, na úseku nákupu a prodeje oděvních materiálů, oděvních výrobků a oděvní techniky a v malých oděvních firmách při řízení výroby oděvů.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v oděvních oborech, ale i v oborech textilních, ekonomických a uměleckých.