Ekonomika a administrativa

Odhadcovství

63-43-N/12

Parametry oboru

  • Ekonomika a administrativa
  • Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru

Vzdělávací program aplikuje funkčním způsobem vědomosti a dovednosti z různých vědních oborů, převážně ekonomického, finančního a právního charakteru. Absolvent získá znalosti o strategii tržního odhadování hodnot, naučí se plánovat podnikatelské činnosti, dokáže odhadnout rizika podnikání, ovládá strategie a techniky plánování, při řešení problému využívá legislativní normy a předpisy, osvojí si techniky komunikace.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou připraveni vykonávat širokou paletu odhadcovských činností využívaných v komerční praxi a poradenství. Mezi možné pozice, ve kterých se může absolvent uplatnit patří např. ekonomický a marketingový asistent, makléř, analytik, pojišťovatel, finanční poradce nebo odhadce.