Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

33-41-L/01

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Žáci se naučí řídit a organizovat nábytkářskou a dřevařskou výrobu včetně její přípravy i distribuce hotových výrobků, tj. pracovat s výtvarnými návrhy, zhotovovat a používat technickou – konstrukční a technologickou – dokumentaci výrobků, uplatňovat znalost technologických a výrobních postupů, strojů, zařízení a nástrojů a posoudit jejich vhodnost pro danou výrobu, obsluhovat, seřizovat a udržovat stroje, zařízení a výrobní linky ve všech oblastech dřevařské a nábytkářské výroby, provádět kontrolu spolehlivosti a kvality výrobních procesů i hotových produktů, uskladňovat materiály a polotovary, balit a expedovat hotové výrobky.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní při obsluze, seřizování a běžné údržbě výrobních zařízení, výrobních linek a při přímém řízení technologických procesů ve všech oblastech nábytkářské a dřevařské výroby jako operátoři výroby, vedoucí a přípraváři výroby, mistři, normovači, technologové výroby, pracovníci v oblasti kontroly kvality.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v oborech zemědělských a lesnických, případně i v oborech technických.