Zdravotnictví

Ortoticko – protetický technik

53-44-M/01

Parametry oboru

  • Zdravotnictví
  • Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Matematika, Přírodopis, Výtvarná výchova

Charakteristika oboru

Žáci se naučí poskytovat zdravotní péči, tj. podílet se na konstrukčním řešení jednotlivých ortotických a protetických pomůcek, konstruovat ortotické pomůcky, aplikovat, popřípadě upravovat sériové pomůcky, seznamovat pacienty s pomůckami a provádět jejich základní zácvik zaměřený na používání pomůcek a základy jejich údržby.

Informace o trhu práce

Absolventi se uplatní na odborných protetických pracovištích, ve zdravotnických zařízeních nebo samostatných protetických zařízeních při navrhování, zhotovování, výrobě a opravách ortopedických a protetických pomůcek. Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou dále vzdělávat na vysokých nebo vyšších odborných školách, zejména ve zdravotnických oborech a v odborných kurzech pro zdravotnické pracovníky.