Pedagogika, učitelství a sociální péče

Pedagogika pro asistenty ve školství

75-31-J/01

Parametry oboru

  • Pedagogika, učitelství a sociální péče
  • Střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního listu
  • Hudební výchova, Výtvarná výchova, Občanská výchova

Charakteristika oboru

Obor připravuje žáky dálkovou nebo večerní formou studia pro pedagogickou činnost s dětmi, které mají speciální potřeby při vzdělávání z důvodů zdravotního postižení nebo sociálního znevýhodnění. Žáci se naučí pomáhat dětem podle pokynů učitele při učení a zvládání běžných činností, které souvisejí s účastí na vyučování, pobytem ve škole a zapojením těchto dětí do dalších aktivit pořádaných školou. Naučí se uplatňovat prakticky poznatky z pedagogiky a psychologie při práci s dětmi, při komunikaci s jejich rodiči a s ostatními pedagogy ve škole a při vytváření dobrých vztahů mezi dětmi. Zvládnou dovednosti zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických, společenských a jiných návyků. Osvojí si také různé výtvarné techniky, hudební, hudebně pohybové a jiné dovednosti využitelné pro zájmovou činnost dětí.

Informace o trhu práce

Absolventi se uplatní jako asistenti pedagoga při vzdělávání dětí a žáků se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním, a to v předškolních zařízeních, v základních nebo středních školách, ve školních družinách a jiných školských zařízeních.
Absolventi se mohou dále vzdělávat v oborech pedagogika pro asistenty ve školství nebo předškolní a mimoškolní pedagogika a získat střední vzdělání s maturitní zkouškou.