Pedagogika, učitelství a sociální péče

Pedagogika specifických činností ve volném čase

75-31-N/02

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Vzdělávací program připravuje budoucí pedagogy pro výchovně-vzdělávací činnosti ve volném čase od předškolního věku až po dospělé, včetně práce s osobami se speciálními vzdělávacími potřebami podle zvoleného zaměření: speciální pedagogika, předškolní pedagogika, pedagogika volného času.

Informace o trhu práce

Absolvent najde uplatnění podle získaného zaměření. V zaměření speciální pedagogika jako pedagog volného času, vychovatel ve speciálních školách a školských zařízeních, např. ve školní družině, domově mládeže, ve školách a školských zařízeních s integrovanými třídami či skupinami, ve zdravotnických či sociálních zařízeních, ozdravovnách, léčebnách. Absolvent zaměření předškolní pedagogika může pracovat jako pedagog předškolního vzdělávání, učitel v mateřských školách a v předškolních zařízeních s alternativním programem, např. Začít spolu, waldorfská mateřská škola apod. Po absolvování zaměření pedagogika volného času se uplatní jako pedagog volného času, vychovatel ve školách a školských zařízeních, např. ve školní družině, domově mládeže, dětských domovech různého typu, školních klubech a v centrech a zařízeních pro volný čas dětí a dospělých.