Ekonomika a administrativa

Personální management

63-42-N/03

Parametry oboru

  • Ekonomika a administrativa
  • Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru

Vzdělávací program poskytuje teoretickou i praktickou přípravu pro činnost vyplývající z manažerské a personální funkce. Je specifický tím, že nabízí moderní způsob výuky a individuální přístup ke studentům, kdy součástí podpory výuky je vzdělávací systém Inteligentní školy Ekonom, na kterém studenti naleznou veškeré učivo, které se probírá v jednotlivých vyučovacích hodinách. Výuka probíhá za použití multimediální techniky, počítače a dataprojektoru. Součástí studia je i odborná praxe ve firmách, která umožní studentovi propojit teoretické informace získané ve výuce s činností praktickou.

Informace o trhu práce

Absolvent bude schopen se uplatnit v oblasti personálního řízení, profesního a sociálního poradenství, profesního vzdělávání a v oblasti řízení lidských zdrojů v průmyslových, obchodních a finančních organizacích, stejně jako v institucích veřejné a státní správy.