Ekonomika a administrativa

Personální řízení

63-42-N/01

Parametry oboru

  • Ekonomika a administrativa
  • Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru

Vzdělávací program reaguje na současné vysoké požadavky na profesi personalisty a připravuje pro výkon odborných činností souvisejících s personálním řízením, profesním a sociálním poradenstvím, profesním vzděláváním a komplexní činnosti v oblasti řízení lidských zdrojů. Student získá znalosti řízení rozvoje lidských zdrojů, demografie, statistiky, sociologie, práva, sociální komunikace a organizačního řízení, schopnost analyzovat vývoj na trhu práce, osvojí si progresivní metody a formy řízení lidských zdrojů, schopnost kultivovaného vyjadřování a jednání s lidmi. Naučí se vést personální agendu a ovládat principy personální politiky a firemní kultury.

Informace o trhu práce

Absolvent se uplatní v personálních útvarech velkých a středních podniků a územně samosprávných celků, v řízení personální práce v menších podnicích, v personálních poradenských firmách, v institucích zabývajících se problematikou řízení lidských zdrojů.