Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Počítačová grafika v technických oborech

26-47-N/08

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Student si osvojí znalosti o elektrotechnických a strojírenských technických normách, normách jakosti a kvality a technických materiálech elektrotechniky a strojírenství. Naučí se zpracovávat projektovou dokumentaci elektrotechnických a strojírenských zařízení, technologickou dokumentaci, provádět výpočty zařízení, provádět dozor ve fázi realizace projektu, sestavovat komplexní technologické postupy, vést provozní dokumentaci v elektrotechnické a strojírenské výrobě.

Informace o trhu práce

Absolvent najde uplatnění jako elektrotechnik a strojírenský technik na pozicích dispečer, manažer provozu, konstruktér, projektant, technický manažer provozu, technolog, výzkumný a vývojový pracovník.