Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Počítačová podpora v řízení podniku

26-47-N/07

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Vzdělávací program připravuje pro činnosti v oblasti zavádění a využití výpočetní techniky do předvýrobních, výrobních, projekčních a řídících etap v oblasti průmyslových podniků a pro činnosti, které souvisejí se zaváděním mechanizace, automatizace a komplexní robotizace ve výrobním procesu. Těžištěm studia je problematika moderních informačních technologií a jejich aplikací, převážně ve strojírenských podnicích, zvládnutí problematiky počítačových sítí a internetu. Student získá znalosti z ekonomiky, obchodu, legislativy a organizace, naučí se formulovat strategie firmy a vize v oblasti potřeb informačních systémů, osvojí si analytické schopnosti, naučí se aplikovat znalosti v oblasti CAD a CAD/CAM systémů, seznámí se s principy vzájemného předávání informací.

Informace o trhu práce

Absolvent se uplatní ve firmách a podnicích jak strojírenských, tak s výpočetní, ekonomickou a jinou příbuznou problematikou jako mistr, vedoucí dispečer, vedoucí konstruktér, vedoucí technolog, správce sítí, správce www serverů, systémový administrátor, programátor CNC strojů, technik informačních technologií, automatizačních a robotizačních systémů, v ekonomických funkcích středního managementu.