Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

Polygrafický průmysl

34-41-L/51

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Obor je určen pro absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem v oblasti polygrafie. Žáci absolvují během studia bloky učiva, které se svým zaměřením liší od absolvovaného tříletého oboru. Důraz je kladen na přípravu flexibilního absolventa. Žáci získají základní orientaci v oblasti výtvarných technik, seznámí se s širokou škálou polygrafických materiálů, jejich vlastnostmi a použitím v jednotlivých tiskových technikách. Naučí se realizovat výtvarné návrhy grafika i posuzovat grafickou úroveň tiskovin, obsluhovat stroje, zařízení a digitální řídicí systémy používané v polygrafické výrobě a provádět jejich běžnou údržbu. Dále si osvojí technologické postupy ve všech fázích polygrafické výroby.

Informace o trhu práce

Absolventi se uplatní při obsluze náročných elektronických systémů řízení a správy dat na polygrafických pracovištích. Jsou připraveni řídit dílčí digitální subsystémy nebo sloučené systémy po linii administrativa, předtisková příprava, tisk, dokončovací zpracování tiskovin. Jsou připraveni pracovat v úseku nákupu polygrafických materiálů, v ekonomickém, obchodním a výrobním úseku polygrafického podniku, nebo samostatně řídit jednotlivá výrobní střediska a malé provozy. Dále jsou připraveni samostatně pracovat v grafických pracovištích a pracovištích tiskové produkce v propagačních agenturách i marketingových odděleních podniků, nebo je i řídit. Absolventi mohou také pokračovat ve studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách.