Stavebnictví, geodézie a kartografie

Pozemní stavby – Téměř nulové budovy

36-41-N/08

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Vzdělávací program poskytuje vědomosti a dovednosti, které umožňují úspěšně vykonávat stavební činnosti v oblasti téměř nulových budov. Studenta vybaví znalostmi z oblasti projektování téměř nulových budov. Student se seznámí s postupy řízení a realizace staveb, základními výpočetními principy navrhování nízkoenergetických, pasivních a téměř nulových budov a s řešením urbanistického začlenění stavebních objektů do koncepce krajiny. Zná základní principy manažerské práce, zásady plánování a organizování, zná podstatu marketingové práce, seznámí se s moderními odbornými ekonomickými poznatky. Program mu poskytne komplexní pohled na problematiku přípravy a realizaci stavebních zakázek s ohledem na požadavky příslušných norem pro posouzení objektů z hlediska energetické náročnosti budov. Osvojí si i znalosti právních a technických předpisů a norem (včetně norem kvality ISO) a v neposlední řadě i znalosti používaných technologií.

Informace o trhu práce

Absolvent bude schopen zvládnout problematiku přípravy stavební akce v investorsko-inženýrských, projektových i dodavatelských firmách a nalezne vhodné uplatnění i v oblasti státní správy a samosprávy. Vzhledem ke své jazykové průpravě mohou absolventi nalézt uplatnění i u firem v zahraničí na pozicích: projektant, stavbyvedoucí apod.