Stavebnictví, geodézie a kartografie

Pozemní stavby

36-41-N/02

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Vzdělávací program navazuje na středoškolský obor stavebnictví. Student se naučí řešit problematiku přípravy a výstavby pozemních staveb všeho druhu, navrhovat technologické postupy pro realizaci stavebního objektu, řešit středně náročné statické problémy v oblasti pozemního stavitelství, podílet se na tvorbě technicky i technologicky dokonalých stavebních děl řešených s použitím konstrukcí podle současných poznatků vědy, výzkumu a vývoje, používat nejvhodnější technologie a nové stavební materiály.

Informace o trhu práce

Absolvent se uplatní na úseku technické činnosti ve stavebnictví, při řešení konstrukčních systémů staveb, v dodavatelských organizacích, stavebních podnicích a firmách při výstavbě, údržbě a modernizaci všech druhů pozemních, příp. průmyslových, staveb, ve státní správě na stavebních úřadech, příp. na referátech regionálního rozvoje, v projekčních kancelářích a ateliérech při projektové přípravě náročnějších novostaveb i rekonstrukcí, při provádění prací koncepčního charakteru.