Gastronomie, hotelnictví, turismus

Práce ve stravování

65-51-E/02

Parametry oboru

  • Gastronomie, hotelnictví, turismus
  • Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Praktické činnosti

Charakteristika oboru

Obor je zaměřen na stravovací služby, které zahrnují přípravu pokrmů a vykonávání různých kuchařských prací. Žáci se naučí zejména připravovat různé teplé pokrmy a vybrané pokrmy studené kuchyně, připravovat teplé nápoje a pokrmy z polotovarů, vypomáhat při přípravě pokrmů, nakládat s inventářem a pečovat o něj, dodržovat hygienické předpisy v gastronomii. Seznámí se se základy jednoduché obsluhy hostů a podávání pokrmů při bufetovém uspořádání.

Informace o trhu práce

Absolvent se uplatní jako pomocný pracovník ve stravovacích službách, zejména jako kuchař, dále v provozovnách rychlého občerstvení, ve výrobnách knedlíků a při přípravě studené kuchyně. Bude schopen připravovat jednoduché pokrmy včetně příloh, pokrmy vyráběné z polotovarů a teplé nápoje. Bude provádět jednoduchou obsluhu hostů nebo pomáhat v obsluze při bufetovém uspořádání.
Absolventi si nejvhodněji mohou doplnit své vzdělání v příbuzném oboru vzdělání kategorie H. Jeho absolvováním získají nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Je potřebné vzít v úvahu, že absolvent oboru kategorie E není pro přímé pokračování v nástavbovém studiu dostatečně připraven, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání.