Zdravotnictví

Praktická sestra

53-41-M/03

Parametry oboru

  • Zdravotnictví
  • Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Přírodopis, Praktické činnosti

Charakteristika oboru

Žáci se učí poskytovat základní péči o pacienta a provádět výkony v průběhu celého ošetřovatelského procesu, např. sledovat fyziologické funkce pacienta, odebírat biologický materiál a bezpečně s ním manipulovat, připravovat pacienta k diagnostickým a léčebným výkonům, podávat léky, vykonávat jednoduché výkony podle pokynů lékaře nebo zubního lékaře a pod odborným vedením poskytovat i specializované úkony. Při studiu si žáci osvojují stanovené postupy a standardy a etické jednání s pacientem.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou středními zdravotnickými pracovníky a mohou vykonávat povolání praktické sestry v lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízeních a při poskytování komunitní nebo domácí zdravotní péče. Mohou pracovat i v zařízeních sociálních služeb, např. v léčebnách dlouhodobě nemocných, zařízeních geriatrické, hospicové a respitní péče. Absolventi se mohou dále vzdělávat na vysokých nebo vyšších odborných školách, zejména v ošetřovatelských oborech a v odborných kurzech pro zdravotnické pracovníky.