Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Přenos a zpracování informací

26-47-N/06

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Vzdělávací program poskytuje znalosti z oblasti výpočetní techniky, programového vybavení, komunikační techniky a technologie, automatizační techniky a datových sítí. Student si osvojí poznatky z managementu firmy.

Informace o trhu práce

Absolvent najde uplatnění ve firmách, které navrhují, projektují, zavádějí a opravují zařízení výpočetní, automatizační a další komunikační techniky, včetně sítí. Může zastávat řídící funkci malého nebo středního útvaru.