Obecně odborná příprava

Přírodovědné lyceum

78-42-M/05

Parametry oboru

  • Obecně odborná příprava
  • Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Denní
  • Čtyři roky
  • Přírodopis, Chemie, Fyzika

Charakteristika oboru

Obor připravuje žáky se zájmem o přírodovědně zaměřené technologie, chemii, biologii a ekologii především ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách. Vzdělávací program zahrnuje výuku dvou cizích jazyků, rozšířenou výuku přírodovědných předmětů, matematiky a výpočetní techniky. Součástí vzdělávacího obsahu jsou i dvě obecně odborné disciplíny – technologické procesy a člověk a prostředí, které umožňují žákům orientovat se v různých aspektech vztahu udržitelného rozvoje a technologií v některých odvětvích. Zařazením výběrových odborných předmětů (např. biotechnologie, farmakologie, analytická chemie, výživa, monitorování životního prostředí, odpady, zemědělství, mikrobiologie) umožní škola žákům profilaci pro následné terciární studium a jejich uplatnění v praxi. Žáci se naučí řešit a hodnotit přírodovědné problémy, osvojí si přírodovědné metody a pracovní postupy používané v laboratořích různého typu a pochopí principy základních technologií a jejich vztah k životnímu prostředí. Žáci jsou vedeni k pečlivé a přesné práci a k odpovědnosti za její kvalitu při práci s přístroji a zařízením v laboratořích a provozech a k dodržování požadavků BOZP.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou připraveni k terciárnímu studiu zejména přírodovědně zaměřených technologických oborů. Dále získali odborné kompetence uplatnitelné i při přímém vstupu na trh práce v činnostech laboratorního a provozního charakteru, v administrativních a správních činnostech zejména v oblasti příslušné profilace. Uplatnit se mohou na všech pracovištích, ve kterých se vyžaduje technologicko-přírodovědné vzdělání z oblasti ekologie, chemie, biologie, znalost dvou cizích jazyků a připravenost pro práci s prostředky informačních a komunikačních technologií.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách, zejména v technologických oborech, ale i v oborech přírodovědných, farmaceutických, zemědělských a pedagogických.