Umění a užité umění

Produktový design

82-41-N/21

Parametry oboru

  • Umění a užité umění
  • Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru

Vzdělávání se zaměřuje jak na osvojení odborných vědomostí a dovedností potřebných pro práci v oblasti designu a uměleckořemeslné tvorby, tak na další osobnostní rozvoj studentů, na prohloubení jejich jazykových znalostí, právního a ekonomického vědomí, kognitivních, komunikačních a dalších kompetencí. Studenti jsou vedeni k rozvoji tvůrčího myšlení, dovednosti řešit problémy, pracovat samostatně i v týmu, efektivně se učit a neustále se vzdělávat. Pozornost se věnuje přípravě studentů na plánování a řízení své profesní kariéry, na přizpůsobování se změnám trhu práce a na komunikaci se zaměstnavateli.

Informace o trhu práce

Absolventi vzdělávacího programu Produktový design se uplatní jako návrháři, technologové, designéři a techničtí pracovníci u výrobních firem a jako pracovníci konzultačních nebo obchodních firem. Pracují např. jako samostatný designer výrobků nebo jako designer výrobků specialista se zaměřením na grafický design, průmyslový design nebo design světelných objektů na přípravě návrhů, konečném výtvarném řešení nových modelů, tvarů a vzorů průmyslových výrobků, spolupracují při realizaci návrhů v etapě vývoje a výroby, zajišťování využití nových a efektivních materiálů a kontrole technologických postupů. Dále se mohou uplatnit při zpracování podkladů pro tvorbu cen, spolupracovat při stanovení technických podmínek výroby, při vytváření koncepce rozvoje designu.