Obchod

Propagace

66-42-L/51

Parametry oboru

  • Obchod
  • Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou - nástavbové studium

Charakteristika oboru

Cílem oboru je připravit žáky realizovat v požadované kvalitě finální produkt v rámci propagace a reklamy podle vlastních výtvarných návrhů či na základě požadavků klienta, při využití následujících odborných činností: různé techniky kreslení a psaní písma, samostatné navrhování a realizace propagační tvorby s využitím klasických i netradičních aranžovacích materiálů, technik, nástrojů a pomůcek, počítačových grafických programů, využití propagační tvorby ve výstavnictví tj. navrhování a zhotovování různých poutačů v interiéru a exteriéru, aranžování výstavních prvků (např. výstavní kóje, vitríny, vstupní panely, výstavní symboly).

Informace o trhu práce

Absolventi oboru propagace se mohou uplatnit hlavně v rámci propagace a reklamy. Může se jednat např. o užitou grafiku, kresbu a ilustraci, práce související s předtiskovou přípravou, aranžérskou tvorbu, výstavnictví, různé propagační práce apod. Příslušné činnosti mohou absolventi vykonávat buď samostatně, nebo v grafických studiích, reklamních agenturách, architektonických ateliérech, nakladatelstvích, redakcích novin a časopisů, PR odděleních firem a institucí, televizních a filmových studiích a v polygrafických firmách apod. např. jako pracovník v oboru reklamy a prezentace organizací a firem, pracovník v propagaci, pracovník v reklamních agenturách, organizátor propagačních akcí a výstav, pracovník propagačně zabezpečující obchodní akce. Po zapracování jsou absolventi připraveni vykonávat propagační, organizační, provozní, obchodně provozní a technické činnosti výtvarného charakteru, např. pracovník obchodní skupiny kongresů a výstav, vedoucí marketingu a propagace, manažer reklamních agentur apod.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména oborů ekonomických, oborů z oblasti pedagogiky, učitelství a sociální péče.