Doprava a spoje

Provoz a ekonomika dopravy

37-41-N/03

Parametry oboru

  • Doprava a spoje
  • Vyšší odborné vzdělání
  • Denní
  • Tři roky

Charakteristika oboru

Vzdělávací program je zaměřen na činnosti v jednotlivých druzích dopravy. Student získá komplexní znalosti o silniční dopravě, osobní a nákladní dopravě v oblasti rozvoje, cenotvorby, smluvních vztahů a jízdních řádů, naučí se řídit a zajišťovat přepravní činnosti a agendu železniční stanice, organizovat a kontrolovat posunovací a vlakotvorné práce, řídit vlakovou dopravu na uceleném traťovém úseku, řídit a kontrolovat hospodaření s nákladními vozy v přidělených železničních stanicích určeného vozového okruhu, zabezpečovat a řídit provoz osobní nebo nákladní dopravy v organizační jednotce dopravní firmy, provádět kontrolní, výcvikovou a školicí činnost v oblasti výkonu služby provozních pracovníků dep, zajišťovat řízení lodního a překladního provozu formou dispečerských příkazů.

Informace o trhu práce

Absolvent se uplatní jako referent silniční dopravy, referent železniční dopravy, dispečer železniční dopravy, manažer provozu silniční dopravy, kontrolor přepravy cestujících, kontrolor vozby, dispečer lodní dopravy.