Doprava a spoje

Provoz a ekonomika dopravy

37-41-M/01

Parametry oboru

  • Doprava a spoje
  • Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Denní
  • Čtyři roky
  • Zeměpis, Český jazyk, Matematika

Charakteristika oboru

Žáci se naučí pracovat se systémy řízení jednotlivých druhů dopravy, tj. sledovat jejich účinnost, zdokonalovat je v souladu s rozvojem techniky, monitorovat oběh dopravních prostředků a sledovat jejich vytíženost a obsazenost, používat aplikační programy informačních a komunikačních technologií zaměřených na dopravu. Dále se žáci naučí organizovat přepravu cestujících, tzn. efektivně volit dopravní prostředky s ohledem na cenu, rychlost a kvalitu přepravy, pracovat s přepravními předpisy a tarify a orientovat se v oblasti tvorby a správy integrovaných dopravních systémů. Žáci se také naučí organizovat přepravu zboží tak, aby uměli uzavírat přepravní smlouvy včetně dodacích podmínek podle platných právních předpisů a znali technologie přepravy jednotlivých druhů zboží a správních předpisů souvisejících s přepravou. Žáci se naučí využívat sdělovací a zabezpečovací techniku v dopravě a uplatňovat principy logistiky při řízení materiálového toku.
Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B (minimálně v zaměření silniční doprava).

Informace o trhu práce

Absolventi vzdělávacího programu se uplatní ve funkcích technicko-hospodářských a administrativních pracovníků v oblasti provozu, organizace a obchodně ekonomických činností ve specifických druzích dopravy a v profesích zařazených v rámci celé dopravní soustavy. Absolventi mají vytvořeny předpoklady pro uplatnění se v oblasti správy dopravní infrastruktury v ČR a EU. Absolventi se uplatní zejména v pozicích samostatný technik silniční, železniční, letecké, městské a vnitrozemské vodní dopravy, manažer provozu silniční, železniční, letecké, městské a vnitrozemské vodní dopravy, samostatný referent silniční, železniční, letecké, městské a vnitrozemské dopravy.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách se zaměřením na dopravu a logistiku.