Ekonomika a administrativa

Provozní ekonomika odpadového hospodářství

63-41-N/13

Parametry oboru

  • Ekonomika a administrativa
  • Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru

Program poskytuje aplikované ekonomické vzdělání v oblasti odpadového hospodářství. Student se naučí orientovat v legislativě životního prostředí a odpadového hospodářství, v právních normách a předpisech. Osvojí si technologické postupy v produkci odpadů, ve způsobech minimalizace produkce odpadů a v možnostech a způsobech recyklace odpadů.

Informace o trhu práce

Absolvent se uplatní jako provozní ekonomický specialista ve všech subjektech zabývajících se problematikou odpadového hospodářství, v sektoru soukromých subjektů a podniků, státní a místní správy, konzultačních a poradenských subjektů, neziskových organizací a v sektoru vědeckého výzkumu.