Umění a užité umění

Průmyslový a produktový design

82-41-N/23

Parametry oboru

  • Umění a užité umění
  • Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru

Odborné vzdělávání umožní samostatně tvořit, organizovat, realizovat a prezentovat vlastní designerskou tvorbu. Velký důraz je kladen na propojení studia s praktickým využitím ve spolupráci s firemním prostředím na reálných projektech s úzkou vazbou na samotnou prototypovou, nebo přímo sériovou industriální výrobu. Struktura výuky klade důraz na týmovou spolupráci a komunikaci na profesionální úrovni. Jednotlivé zaměření programu rozvíjejí samostatné tvůrčí myšlení, prohlubují vztah a profesionální odpovědnost k práci a zdokonalují tvorbu návrhů designerského řešení a studie průmyslových výrobků, současně se tak u studenta zlepšuje možnost uplatnění a fundovaná orientace v budoucí zamýšlené profesi designera.

Informace o trhu práce

Absolvent vzdělávacího programu Průmyslový a produktový design je připraven uplatnit se v oblastech a odvětvích průmyslového designu, technického myšlení a projektování, 3D modelování, tvorbě 3D modelů, technické dokumentace a oblastech produktového designu. Uplatní se rovněž v oblasti projekce, vědy a výzkumu, různých odvětvích regionálního průmyslu. Jako člen větších týmů se uplatní v průmyslových odvětvích, např. automobilovém průmyslu, v nábytkářství, osvětlovací technice, modelů výrobků, spotřebního i průmyslového zboží a podobně. Jeho uplatnění je zároveň v organizacích zabývajících se průmyslovými technologiemi a designem výrobků. Dále také v designerských centrech, při výzkumu a vývoji nových nástrojů a strojů.