Publicistika, knihovnictví a informatika

Publicistika

72-42-N/02

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Student si po absolvování prvního ročníku volí jednu ze čtyř specializací – kulturní publicistiku, televizní publicistiku, publicitu a spolupráci s veřejností nebo společensko-politickou publicistiku.

Informace o trhu práce

Absolvent najde uplatnění jako výkonný novinář, moderátor, editor, reportér ve všech veřejnoprávních či soukromých médiích.