Strojírenství a strojírenská výroba

Puškař

23-69-H/01

Parametry oboru

  • Strojírenství a strojírenská výroba
  • Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Praktické činnosti, Fyzika

Charakteristika oboru

Žáci se naučí především vyrábět součásti zbraní a povrchově je upravovat, provádět montáž ručních zbraní, kontrolovat a seřizovat jejich mechanismy, opravovat je a provádět jejich zkoušky. V teoretickém vyučování získají dovednosti čtení strojírenských výkresů, schémat a technologické dokumentace, poznají druhy a vlastnosti materiálů a způsoby jejich označování. V dílnách si osvojí základy ručního a strojního zpracování kovů a vybraných nekovových materiálů používaných ve strojírenství, naučí se sestavovat a opravovat ruční zbraně a přizpůsobovat je potřebám a požadavkům jejich uživatelů. Při všech činnostech se seznámí se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní v povolání puškař v pozici puškař, popř. dělmistr. Jsou připraveni sestavovat, seřizovat, ošetřovat, opravovat, zkoušet a revidovat sportovní a lovecké střelné zbraně a jejich příslušenství, provádět jejich individuální úpravy podle přání klientů, vyrábět, dokončovat a upravovat jejich součásti. Vzhledem k dovednostem přesné nástrojařské práce se rovněž mohou uplatnit v jakékoli přesné strojírenské výrobě.
Absolventi mohou pokračovat ve vzdělávání nástavbovým studiem buď v oborech strojírenského zaměření (Technik puškař, Provozní technika) nebo v oboru Podnikání, ve kterých složí maturitní zkoušku.